Ogólne warunki sprzedaży

Informacje o spółce :

AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol num 10
AD500 Andorra la Vella
ANDORRA

VAT PL5263170593
Share capital : 1.000.000 EUR
Skontaktuj się z nami

 1. Oferta Internet Maxi Tyre.
 2. Rejestracja.
 3. Przedmiot i umowa użytkowania.
 4. Sankcje i zawieszenie konta.
 5. Warunki płatności.
 6. Anulacje i dostawy.
 7. Ceny.

1 / Oferta Internet Maxi Tyre.

Maxi Tyre to portal sprzedaży internetowej i wymiany danych pomiędzy sprzedawcami opon, producentami, dystybutorami i swoimi własnymi magazynami. Spółka jest odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży.

2/ Rejestracja.

 1. Platforma jest przeznaczona dla osób sprzedających opony. Aby uzyskać dostęp do Maxi Tyre, wnioskodawcy muszą móc udowodnić, że kierują przedsiębiorstwem, którego działalność jest związana z ogumieniem.
 2. Platforma jest darmowa, nie ma żadnych comiesięcznych opłat za dostęp do konta.
 3. E-mail aktywujący jest wysyłany przy każdej udanej lub nie rejestracji.

3/ Przedmiot i umowa użytkowania.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za straty lub trudności użytkowników w przypadku błędów systemu: niedostępności platformy z powody awarii serwera.

Użytkownik całkowicie odpowiada za swoje dane do logowania. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik spowodował utratę swoich danych do logowania.

Użytkownik zobowiązuje się przekazać dane konta i karty płatniczej, których jest posiadaczem.

Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, że ceny na Maxi Tyre zmieniają się w czasie rzeczywistym. To użytkownik ponosi odpowiedzialność, gdy wysyła kosztorys dotyczący opon, których cena wzrosła lub zmalała, lub których nie ma już w magazynie.

4/ Sankcje i zawieszenie konta.

Przyczyną ostatecznego usunięcia konta na platformie Maxi Tyre są nastepujące zachowania:

 • Zabieganie o klientów przez dystrybutorów lub producentów za pomocą portalu Maxi Tyre.
 • Przypadek nieuregulowania płatności po 15 dniach.
 • Przekazanie swojego konta innemu użytkownikowi bez wcześniejszego porozumienia.
 • Jeśli zostanie podjęta nielojalna działalność konkurencyjna wobec Maxi Tyre, tzn. zawłaszczanie klientów, którzy podpisali umowę dzięki Maxi Tyre.

5/ Warunki płatności.

 • Karta płatnicza z jednodniowym terminem.
 • Polecenie zapłaty z tygodniowym terminem.

Płatność kartą kredytową:

Sprzedawca akceptuje tylko płatności kartami kredytowymi Visa, Mastercard lub Maestro.

Bezpieczna płatność online kartą kredytową jest dokonywana przez dostawcę płatności.

Wszystkie etapy płatności kartą kredytową podlegają systemowi płatności HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, który jest w pełni szyfrowany i chroniony. Zastosowanym protokołem jest połączenie SSL z bankowością bankową (bezpieczny protokół 3D).

Oznacza to, że informacje związane z zamówieniem i numerem karty kredytowej nie są rozpowszechniane w Internecie. Numer karty kredytowej nie jest drukowany na żadnym papierze, fakturze, rachunku lub innej liście.

Sprzedawca nie zna numerów kart. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT nie przechowuje numerów kart po wysłaniu transakcji płatniczej do banku sprzedawcy. Tak więc żadna osoba nie ma dostępu, w sposób skomputeryzowany lub w formie drukowanej, do danych kart kredytowych kupujących. Ryzyko zhakowania jego numeru karty kredytowej podczas zakupu na stronach internetowych Sprzedawcy z HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT wynosi prawie zero.

Specjaliści mogą również korzystać z automatycznego systemu obciążania GoCardless (gocardless.com) wybranego przez Sprzedawcę. Ten system jest w pełni zaszyfrowany.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń, że odpowiedzialność Sprzedającego nie może zostać poniesiona z powodu naruszenia bezpieczeństwa wyżej wymienionych systemów płatności, za które odpowiada wyłącznie ich dostawca.

W przypadku płatności kartą kredytową transakcja zostaje natychmiast pobrana z płatności dokonanej przez Klienta. Zobowiązanie do płacenia kartą jest nieodwołalne. Podając swoje dane bankowe w momencie Sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedającego do obciążenia swojej karty kwotą odpowiadającą wskazanej cenie. Klient potwierdza, że ​​jest prawnym właścicielem karty, która ma zostać obciążona, i że jest uprawniony do korzystania z niej. W przypadku błędu lub braku możliwości obciążenia karty zamówienie zostaje natychmiast anulowane.

Działalność związana z umową sprzedaży na odległość jest prowadzona przez AD TYRES INTERNATIONAL EU z poziomu 3 Suite nr 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - numer rejestracyjny firmy OC 1277.

6/ Anulacje i dostawy.

 • Użytkownik ma 14 dni na wycofanie zamówienia. Musi złożyć reklamację za pomocą formularza ze strony dostępnego na jego prywatnym koncie.
 • W przypadku spóźnionej rezygnacji użytkownik ponosi koszty zwrotu, jeśli odpowiedzialności za niego nie ponosi AD TYRES INTERNATIONAL SLU.
 • Użytkownik musi się upewnić, że jego adres dostawy jest poprawny. Jeśli adres nie pozwala na dostawę, AD TYRES INTERNATIONAL SLU musi otrzymać opłatę za zwrot w ramach odszkodowania.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolę towaru przy dostawie. Jeśli użytkownik nie wspomni nic na temat jakiejkolwiek nieprawidłowości przy dostawie, towar zostanie uznany za zgodny z zamówieniem i w idealnym stanie.

7/ Cena.

 • Cena zakupów Maxi Tyre jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.
 • Maxi Tyre rozpowszechnia cenę stron e-handlu wyłącznie w celach informacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za błędy i usterki w aktualizacji.
 • Cena zawiera koszty wysyłki od 2 sztuk.

8/ Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz umowa pomiędzy AD TYRES INTERNATIONAL SLU a Klientem podlegają prawu Andory.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU będzie szukał polubownego rozwiązania przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych.