Polityka prywatności

 1. Zasady ogólne
 2. Jaka jest definicja wielkich liter?
 3. Karta za co?
 4. Do jakich uzasadnień prawnych Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane przez AD Tyres?
 5. Jakie dane są gromadzone?
 6. W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane?
 7. Jak długo przechowywane są twoje dane?
 8. Komu udostępniasz swoje dane?
 9. Czy dane są przesyłane poza Unię Europejską?
 10. Jak chronione są twoje dane?
 11. Jakie masz prawa?
 12. W jaki sposób AD Tyres gromadzą dane dla nieletnich?
 13. Co z plikami cookie i podobnymi technologiami śledzenia?
 14. Niektóre dodatkowe elementy w sieciach społecznościowych
 15. Więcej elementów geolokalizacji
 16. Jakie są konsekwencje aktywacji linku zewnętrznego
 17. W jaki sposób będziesz powiadamiany o zmianach w karcie?
 18. Jak się z nami skontaktować?

1. Zasady ogólne

Firma AD Tyres International SLU, spółka prawa andorskiego z formą societat limitada unipersonal kapitał w wysokości 1 000 000 euro, zarejestrowany w Andorran Trade and Companies Register pod tym numerem 16339, z siedzibą w Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Block Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), e-mail: cm (a) adtyre.com, telefon: +376 810 888, (dalej " AD Tyres ") prowadzące działalność e-commerce oferowaną za pośrednictwem strony internetowej https://www.maxityre.pl (dalej Witryna ) sprzedaż opon i produktów pokrewnych .

W ramach tego działania AD Tyres gromadzi dane online lub telefonicznie pozwalając identyfikować bezpośrednio lub pośrednio klientów, użytkowników Witryny lub osoby trzecie (dalej niewyraźnie " Zaniepokojeni Ludzie " lub " Ty ") i przeprowadzenie ich leczenia Danych.

AD Tyres przywiązuje najwyższą wagę do zgodności przetwarzania tych danych z przepisami obowiązującymi w wigor w szczególności ustawa Andory 15/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. kwalifikuje się jako ochrona danych osobowych i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RGPD ).

Informujemy, że decyzją z dnia 19 października 2010 r. Komisja Europejska oświadczyła, że ​​Andora jest uważa się, że zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych opuszczać Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 27 RGPD AD Tyres wyznaczył, jako przedstawiciela w Unii Europejskiej, Firma AD TYRES INTERNATIONAL EU - Numer firmy OC 1277 - Poziom 3 (Suite nr 2407) Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności (dalej Karta ) ") i zanotuj jego treść.

2. Jaka jest definicja terminów pisanych wielkimi literami?

Słowa lub wyrażenia zaczynające się od dużej litery mają definicję podaną poniżej.

AD Tyres
oznacza firmę określoną w pierwszym akapicie Artykuł 1 .
Karta
ma definicję, o której mowa w art. 1 .
Konto klienta
to konto, które każdy klient może utworzyć ze strony https://www.maxityre.pl/create-account.
Ogólne warunki sprzedaży
oznacza ogólne warunki sprzedaży opon AD dostępne pod adresem https://www.maxityre.pl/general-terms.
Dane
oznacza wszelkie dane osobowe, czyli wszystkie informacje raportowanie do zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, pod warunkiem, że ta osoba jest możliwe do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub kilka specyficzne elementy specyficzne dla jego fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, psychicznego, ekonomicznego, kulturalne lub społeczne.
Dane bankowe
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane zamówienia
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane geolokalizacyjne
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane nawigacyjne
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane strony trzeciej
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane edytora usług
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Dane strony trzeciej
ma definicję, o której mowa w art. 5 .
Osoby zainteresowane
ma definicję, o której mowa w art. 1 .
Produkt (y)
oznacza produkty pneumatyczne lub powiązane (felgi, łańcuchy itp.) zaproponowane sprzedaż przez AD Tyres na stronie.
RGDP
ma definicję, o której mowa w art. 1 .
Witryna
ma definicję, o której mowa w art. 1 .
Leczenie (s)
odnosi się do dowolnej operacji lub zestawu operacji wykonanych lub nieużywanych zautomatyzowane procesy i stosowane do Danych, takie jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzowanie, konserwacja, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultacje, wykorzystanie, komunikacja przez przekaz, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek inny sposób zaopatrzenie uzgodnienie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
Ty
ma definicję, o której mowa w art. 1 .

3. Karta, co robić?

Niniejsza Karta jest do Państwa dyspozycji podczas gromadzenia Twoich Danych w celu zapewnienia pełnej Przejrzystość przetwarzania danych przez AD Tyres poprzez zapewnienie: informacja zwięzłe, łatwo dostępne, łatwe do zrozumienia i sformułowane w jasny i prosty sposób.

W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje nie są wystarczająco jasne, zapraszamy do skontaktuj się z Tobą, wysyłając wiadomość e-mail na adres cm (a) adtyre.com lub za pośrednictwem dostępny formularz kontaktowy tutaj .

Karta ma zastosowanie do Twoich danych gromadzonych i przetwarzanych przez AD Tyres w następujących działaniach i dla których AD Tyres jest Processing Managerem:

 • Twoje korzystanie ze Strony, w tym prosta nawigacja po niej;
 • utworzenie i korzystanie z konta klienta za pośrednictwem strony;
 • zakup Produktów oferowanych przez AD Tyres za pośrednictwem Strony; lub
 • jakikolwiek kontakt z obsługą klienta.

Niniejsza karta nie ma zastosowania do żadnego innego przetwarzania danych przeprowadzanego w innym kontekście niż że opisane powyżej.

Karta nie ma zastosowania do żadnego innego przetwarzania danych, za które AD Tyres nie ponosi odpowiedzialności z Leczenie.

4. Jakie uzasadnienie prawne Czy Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane przez AD Tyres?

AD Tyres stanowi zaszczyt gromadzenia i przetwarzania Twoich Danych tylko na podstawie jednego z nich następujące uzasadnienia prawne:

 • Twoja zgoda : Jest to wyraźny pozytywny czyn od Ciebie, poprzez który się manifestujesz z bezpłatny, konkretny, oświecony i jednoznaczny sposób Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych;
 • Realizacja umowy : jest to konieczne do gromadzenia i przetwarzania danych dla wykonanie umowy sprzedaży między Tobą a AD Tyres lub środki przedumowne przekazane Tobie żądanie (każde żądanie złożone przed złożeniem zamówienia i złożone w tym ostatnim przypadku);
 • Uzasadniony interes : jest to gromadzenie i przetwarzanie danych do celów interesy uzasadnione prawa realizowane przez AD Tyres lub stronę trzecią (np. poszukiwania, zapobieganie oszustwom itp.), mniej Twoje interesy lub podstawowe wolności i prawa, które wymagałyby ochrony przed Tobą Dane (np. Prywatność lub swoboda przedsiębiorczości);
 • Obowiązek prawny : jest to gromadzenie i przetwarzanie danych nałożonych na AD Tyres przez jakikolwiek przepis prawny lub wykonawczy lub jednostkę sądową lub administracyjną (np obowiązki nałożone przez kraj, w którym chcesz odwiedzić).

5. Jakie dane są gromadzone?

Dane gromadzone na wyraźne żądanie AD Tyres

Reklamy AD Ty wyraźnie żądasz gromadzenia danych w różnych momentach, a zwłaszcza kiedy z

 • korzystanie ze Strony, w tym prosta nawigacja na Stronie;
 • realizacja zamówienia w Witrynie;
 • utworzenie Konta Klienta w Witrynie; lub
 • wszelka komunikacja z obsługą klienta.

Składając zamówienie w imieniu strony trzeciej w Witrynie, zgadzasz się na komunikację i na w celu zagwarantowania zgody na niniejszą Politykę prywatności na podstawie dostarczonych danych.

Zebrane dane (dalej Dane zamówienia ) obejmują:

 • Twoje imię;
 • Twoje imię;
 • Twoja data urodzenia;
 • Twój adres pocztowy;
 • Twój adres e-mail;
 • Twój numer telefonu;
 • Twój kraj;
 • Twój wewnątrzwspólnotowy numer VAT.

W zakresie płatności, Dane te zostały zebrane na nasze wyraźne żądanie (zwane dalej "danymi Bankowość ") składa się z numeru karty kredytowej, daty ważności i CVC (lub kryptogramu) z tyłu mapy).

Używamy GoCardless do zarządzania wypłatami. Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi i prawami do ochrony danych przez GoCardless, w tym prawa do sprzeciwu, można znaleźć: tutaj .

Niektóre dane zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kraj, adres e-mail) i Dane bankowe warunkują zawarcie umowy z AD Tyres. W związku z tym wszelkie wstrzymujące się od głosu Twój udział w tych danych uniemożliwi Ci sfinalizowanie zamówienia.

Dane automatycznie gromadzone przez AD Tyres

AD Tyres są gromadzone, w szczególności podczas nawigacji w Witrynie, niektórych Twoich danych automatycznie przez urządzenie (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.). te dane można zebrać, nawet jeśli nie ma zamówienia.

Dane te (zwane dalej " Dane techniczne ") obejmują:

 • Twój adres IP (numer identyfikacyjny przypisany Twojemu urządzeniu w ramach jego połączenia z Internet);
 • Twój adres MAC (fizyczny numer identyfikacyjny zapisany na karcie sieciowej lub interfejsie sieciowym);
 • Twój numer IMEI (mobilny numer identyfikacyjny);
 • System operacyjny urządzenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itp.);
 • Twój operator komórkowy;
 • Twój dostawca usług internetowych;
 • używana przeglądarka (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itp.); lub ponownie
 • strefa czasowa używana przez twoje urządzenie.

Dane gromadzone automatycznie przez Twoje urządzenie również zawierają Dane o Twoja nawigacja (dalej Dane nawigacyjne ), taka jak:

 • odwiedzone strony;
 • data wizyty;
 • czas spędzony na każdej odwiedzanej stronie;
 • linki, które aktywowałeś;
 • oferty, które oglądałeś;
 • produkty, których szukałeś;
 • wydane przez ciebie polecenia; lub ponownie
 • Twoje nawyki konsumpcyjne produktów.

Wreszcie, dane zbierane automatycznie przez urządzenie mogą nadal składać się z danych użytkownika. Dane geolokalizacyjne (dalej " Dane geolokalizacyjne "), gdy Twoje urządzenie i / lub Twoja przeglądarka internetowa jest ustawiona na ten efekt.

Dane przesyłane przez sieci społecznościowe lub innych wydawców usług społeczeństwa Informacje

AD Tyres może ostatecznie otrzymać Twoje Dane w drodze transmisji dokonanej przez wydawcę sieć społecznościowa (Facebook, Twitter itp.) lub inni wydawcy usług społeczeństwa informacyjnego szczególnie gdy:

 • Twoja nawigacja w przestrzeni poświęconej AD Tyres lub Witrynie w określonej sieci społecznościowej;
 • Twoje korzystanie z funkcji w Witrynie, które to funkcje byłyby powiązane z siecią społecznościową lub do innej usługi społeczeństwa informacyjnego;
 • utworzenie konta klienta, jeśli zdecydujesz się zarejestrować poprzez przeniesienie swojego konta Dane z sieci społecznościowej (w tym Facebooka) lub wydawcy usług firmy z informacje (w tym Google).

Dane gromadzone przez AD Tyres za pośrednictwem sieci społecznościowych lub innych dostawców usług społeczeństwo informacyjne (zwane dalej " danymi wydawcy usługi ") składa się głównie z :

 • Twoje dane zamówienia zebrane przez odpowiedniego wydawcę usługi (w tym zdjęcia Ty); lub
 • Dane techniczne lub dane nawigacyjne zebrane przez odpowiedniego wydawcę serwisu.

W przypadku, gdy chcesz ograniczyć gromadzenie tych danych, zapraszamy do kontaktu wydawca usługa, której dotyczy problem i / lub zmień ustawienia prywatności swojego konta związane z tym usługa.

Dane dostarczone przez strony trzecie

AD Tyres może wymagać gromadzenia Twoich danych za pośrednictwem stron trzecich, z którymi AD Tyres utrzymuje stosunki prawne i / lub gospodarcze, w tym:

 • spółki stowarzyszone;
 • partnerzy biznesowi; lub ponownie
 • inne niezależne źródła.

Dane te (zwane dalej " danymi stron trzecich ") obejmują w szczególności dane identyfikacyjne lub związane z korzystaniem z produktu lub usługi zaproponowanej przez daną stronę trzecią, którymi były Dane zebrane i przetworzone przez odpowiednią stronę trzecią.

6. Jak wykorzystywane są twoje dane?

Poniższa tabela pokazuje główne cechy Zabiegów wykonanych przez AD Tyres o Twoich danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów lub danych, AD Tyres zaprasza do kontaktu obsługa klienta, dla Twojej wygody, wysyłając wiadomość e-mail na adres cm (a) adtyre.com lub przez kąt dostępny formularz kontaktowy tutaj .

Nazwa leczeniaCelUzasadnienie prawneDane, których dotyczy
zamówienie
 • Odpowiedz na wszystkie prośby o złożenie zamówienia
 • Weź pod uwagę i zrealizuj swoje zamówienie
umowa
 • Zamów dane
transakcja
 • Uruchom zlecenie płatnicze
 • Zarządzaj odrzucaniem transakcji bankowych
umowa
 • Dane bankowe
Roszczenia z tytułu płatności
 • Zarządzaj wszelkimi roszczeniami posiadacza karty wykorzystanymi podczas płatność z rzędu
umowa
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
Obsługa posprzedażna
 • Zarządzaj swoimi skargami
 • Powiadom o zmianie karty lub ogólnych warunków sprzedaży
 • Zarządzaj relacjami z klientem (prośby, komentarze i sugestie) po złożeniu zamówienia
 • Zarządzaj zwrotami pieniędzy
umowa
 • Zamów dane
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
konto klienta
 • Ułatw kolejne zamówienia, już unikając nowych elementów przekazane do AD Tyres
zgoda
 • Zamów dane
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
biuletyn
 • Uruchom subskrypcję naszego biuletynu
zgoda
 • Zamów dane (adres e-mail)
Oferty handlowe opon AD
 • Przeprowadzaj kampanie marketingu bezpośredniego na produktach AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Uzasadnione zainteresowanie (1)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
 • Dane wydawcy usługi
 • Dane strony trzeciej
Ukierunkowane reklamy
 • Dostosuj nasze komunikaty reklamowe do Twoich potrzeb i nawyków, szczególnie w Witrynie
Zgoda (pliki cookie)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Doświadczenie użytkownika
 • Dostosuj swoją witrynę do swoich potrzeb i nawyków
 • Przyspiesz nawigację w Witrynie
Zgoda (pliki cookie)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Geolokalizacja
 • Dostarczenie narzędzia wyszukiwania najbliższych stacji montażowych do Twojego pozycja
zgoda
 • Dane geolokalizacyjne
statystyka
 • Przeprowadzaj i analizuj badania statystyczne
Uzasadnione zainteresowanie (2) i zgoda (cookie)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
jakość
 • Przeanalizuj problemy techniczne napotkane podczas korzystania z Witryny
 • Wykryj anomalie w systemie informacyjnym
Uzasadnione zainteresowanie (3)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
oszustwo
 • Wykryj podrabianie i oszustwa technologiczne
Uzasadnione zainteresowanie (4)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne

(1) Uzasadnionym interesem jest ten, o którym mowa w motywie 47 RGPD, stwierdzając: " Leczenie dane osobowe do celów poszukiwania mogą być uważane za stworzone do celów reagować na uzasadniony interes ". Ten uzasadniony interes obejmuje utrzymanie relacji regularna współpraca z tobą.

(2) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest możliwość samooceny i poprawy poprzez narzędzie statystyczne.

(3) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapewnienie jakości świadczonych usług.

(4) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapobieganie oszustwom.

7. Jak długo przechowywane są twoje dane?

AD Tyres stara się przechowywać dane w formie umożliwiającej identyfikację dla czas trwania nieprzekraczający czasu niezbędnego do celów, dla których są przetwarzane.

Poniższa tabela pokazuje okresy przechowywania dla każdego rodzaju danych zgodnie z Leczenie, do którego są stosowane.

danychLeczenieOkres ważności w aktywnej bazie danych (1)Okres trwałości w archiwum pośrednim (2)
Zamów danezamówienie5 lat od ostatniego zamówieniaN / A
Obsługa posprzedażna5 lat od ostatniego zamówieniaN / A
konto klienta5 lat od ostatniego logowania na konto klienta
lub Największa Do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej
N / A
biuletynDopóki nie zrezygnujesz z subskrypcjiN / A
Oferty handlowe opon AD2 lata od ostatniego zamówieniaN / A
statystyka5 lat od ostatniego zamówienia10 lat od zebrania danych
oszustwoN / A10 lat od zebrania danych
Dane bankowe
(z wyłączeniem HVAC)
transakcjaDo pełnej zapłaty za zamówienieN / A
Roszczenia z tytułu płatnościN / A13 miesięcy od daty obciążenia
lub Największa 15 miesięcy w przypadku odroczonej płatności
Obsługa posprzedażnaAż do upływu okresu, za który AD Tyres zobowiązuje się zwrócić zamówienie (w tym okres karencji lub okres anulowania zamówienia)N / A
konto klienta5 lat od ostatniego logowania na konto klienta
lub Największa Do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi ona przed
lub Największa Do czasu wygaśnięcia ważności danych bankowych, jeśli wystąpią one wcześniej
N / A
Dane techniczneOferta reklamowa opon ADZobacz CookiesN / A
Reklamy kierowane
Doświadczenie użytkownika
jakość
statystyka
oszustwoN / AZobacz Cookies
Dane nawigacyjneOferta reklamowa opon ADZobacz CookiesN / A
Reklamy kierowane
Doświadczenie użytkownika
jakość
statystyka
oszustwoN / AZobacz Cookies
Dane geolokalizacyjneGeolokalizacjaCzas wymagany do wskazania najbliższego miejsca zbiórkiN / A
Dane wydawcy usługiOferty handlowe opon AD2 lata od kolekcjiN / A
Dane stron trzecichOferty handlowe opon AD2 lata od kolekcjiN / A

(1) Aktywna ochrona bazy danych polega na zachowaniu danych w pliku podstawa stosowane do celów danego leczenia.

(2) Archiwizacja pośrednia polega na zachowaniu danych w określonych warunkach dostęp zastrzeżony (i) w określonej archiwalnej bazie danych, oddzielnej od aktywnej bazy danych, z dostępem ograniczony tylko dla tych, którzy są zainteresowani poznaniem z powodu swojej funkcji, (ii) w bazie aktywne, pod warunkiem że zarchiwizowane dane są izolowane przez logiczne rozdzielenie (zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami), aby były niedostępne dla osób, które tego nie zrobiły więcej zainteresowania w radzeniu sobie z nimi.

8. Komu udostępniane są Twoje dane?

AD Tyres może udostępniać niektóre Twoje dane innym podmiotom wymienionym poniżej. W sumie W takim przypadku AD Tyres udostępnia te Dane tylko w zakresie ściśle niezbędnym do zapewnienia lub cele przetwarzania danych przez AD Tyres lub w celu zapewnienia dokładnego celu (celów) i prawidłowe adresy zdefiniowane przez tego odbiorcę.

Podwykonawcy opon AD

AD Tyres musi udostępniać niektóre Twoje dane swoim podwykonawcom, którzy działają w szczególności w ramy dostaw swoich produktów. Udostępnianie danych tym podmiotom jest wymagane wykonanie twojego zamówienia. AD Tyres udostępnia wyłącznie Dane ściśle niezbędne do wykonania misja powierzona podwykonawcom po zagwarantowaniu w umowie ich zobowiązań również wyższy niż przyjęty w niniejszej Polityce w zakresie ochrony Twoich danych.

Podmioty w grupie, do której należy AD Tyres

AD Tyres udostępni niektóre Twoje dane innym podmiotom w grupie, do której AD Tyres należy szczególnie po to, żeby cię lepiej poznać. Te inne podmioty podlegają podobnym zobowiązaniom z AD Tyres do ochrony danych.

Zewnętrzni wydawcy usług

AD Tyres udostępni niektóre Twoje dane zewnętrznym wydawcom usług wykorzystywanym w struktura dostawy Produktów opon AD za pośrednictwem Strony (wydawcy sieci społecznościowych, usługi firmy z informacje, host itp.). Udostępnianie danych tym edytorom jest wymagane w przypadku operacja zainteresowane usługi stron trzecich. AD Tyres udostępnia wyłącznie Dane absolutnie niezbędne do korzystania z te usługi stron trzecich. AD Tyres zaprasza do zapoznania się z polityką prywatności każdego z nich wydawcy.

Wyjątkowe przypadki

AD Tyres mogą być zmuszone do udostępniania Twoich danych wyjątkowo w następujących przypadkach: (i) w w związku z fuzją, nabyciem całości lub części opon AD, cesją aktywów lub inną podobna operacja, (ii) w przypadku gdy taki podział jest narzucony przez prawo, rozporządzenie, organ sądowy lub właściwy organ administracyjny; lub (iii) w celu ochrony praw i / lub bezpieczeństwa jednostki, aby zapobiec lub z podejmować działania w związku z nielegalnymi lub rzekomo nielegalnymi działaniami lub w celu obrony praw, własność i bezpieczeństwo witryny AD Tyres; (iv) w celu wykonania i zagwarantowania zobowiązań podjętych przez AD Tyres w Twoim zainteresowaniu w kontekście niniejszej Karty.

9. Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane są przetwarzane i przechowywane głównie na terytorium Księstwa Andory, gdzie znajduje się ustanowiony AD Tyres, których terytorium znajduje się poza Unią Europejską.

Decyzją z 19 października 2010 r. Komisja Europejska oświadczyła, że ​​rozważa się Andorę jako zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.

AD Tyres nie może wykluczyć przeniesienia Twoich danych na inne terytoria poza nimi unia Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), szczególnie na terytoriach, na których stopień ochrona danych osobowych jest mniejsza niż w Unii Europejskiej.

W tym ostatnim przypadku AD Tyres zobowiązuje się do sprawdzenia istnienia środków lub podjęcia środków odpowiedni, aby zapewnić zadowalający poziom ochrony danych, taki jak:

 • decyzja adekwatności Komisji Europejskiej danego kraju;
 • standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez organ nadzorczy, któremu podlega adresat;
 • wewnętrzne reguły biznesowe;
 • zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji (w tym zobowiązanie wiążący i możliwe do wyegzekwowania przez odbiorcę spoza UE w celu zastosowania odpowiednich zabezpieczeń);
 • porozumienie administracyjne lub prawnie wiążący i wykonalny tekst przyjęty w celu umożliwienia współpraca między organami publicznymi.

10. Jak chronione są twoje dane?

AD Tyres wprowadził fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dostosowane do ochrony Twoich danych przed dostępem, wykorzystaniem, utratą, przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, lot lub nieuprawnione lub niezgodne z prawem rozpowszechnianie takich danych.

Pomimo ciągłych starań AD Tyres nie może zobowiązać się do zagwarantowania wyniku pod względem bezpieczeństwa. Dane i zachęca do zgłaszania wszelkich wyżej wymienionych trudności, o których wiedziałbyś.

Aby to zrobić, możesz skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z wygody, wysyłając wiadomość e-mail na adres adres cm (a) adtyre.com albo przez dostępny formularz kontaktowy tutaj .

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, politykę prywatności i warunki użytkowania firmy Google.

11. Jakie masz prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawa wymienione poniżej w odniesieniu do swojego dane

 • prawo dostępu do twoich danych : jest to okazja do uzyskania AD Tyres kopię Twoich danych przetwarzanych przez AD Tyres, a także ich podstawowe funkcje Przetwarzanie (cele, kategorie danych, odbiorcy, okres ważności, Twoje prawa o Dane, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz, w stosownych przypadkach, źródło gromadzenia danych i istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na ich podstawie Dane);
 • prawo do sprostowania Twoich danych : jest to dla Ciebie możliwość w celu uzyskania od AD Tyres jak najszybszego sprostowania Twoich danych, które byłyby niedokładne lub biorąc pod uwagę cele Przetwarzania, niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych : to jest dla ciebie możliwość w celu uzyskania od AD Tyres usunięcia danych, tak szybko jak to możliwe, z jednego z powodów następujące:
  1. Dane te nie są już konieczne ze względu na cele, dla których były zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  2. Cofasz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie tych danych to nie ma innej podstawy prawnej dla tego traktowania;
  3. Sprzeciwiasz się przetwarzaniu tych danych na warunkach określonych poniżej w sprawie twoje prawo do sprzeciwu;
  4. Dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa prawo Unii Europejskiej lub francuskie, któremu podlega AD Tyres; lub
  6. Dane zostały zebrane w ramach oferty usługowej informacja przeznaczony dla dzieci.
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu twoich danych : jest taka możliwość z Sprzeciwiaj się przetwarzaniu twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu przez AD Tyres (w obejmuje to profilowanie na podstawie tego uzasadnienia), jeżeli takie leczenie nie jest w rzeczywistości uzasadnione AD Tyres z uzasadnionych i przekonujących powodów, które byłyby nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub dla znajdowanie, wykonywanie lub obrona praw.
  Istnieje również możliwość sprzeciwienia się leczeniu w celu poszukiwanie (y profilowanie, jeśli jest powiązane z taką ankietą).
  Wreszcie, jeśli chodzi o przetwarzanie do celów statystycznych, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu takie Traktowanie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych : to jest możliwość w celu uzyskania od AD Tyres ograniczenia leczenia w jednym z następujących przypadków:
  1. w okresie wymaganym do zweryfikowania dokładności danych przez AD Tyres, kiedy Kwestionujesz dokładność tych danych;
  2. Sprzeciwisz się usuwaniu danych z nielegalnego przetwarzania, a zamiast tego wymagasz ograniczenie ich użycia;
  3. Dane nie są już użyteczne dla AD Tyres w kontekście celów Przetwarzania, ale pozostawać niezbędne w związku ze znalezieniem, wykonywaniem lub obroną praw w sprawiedliwość;
  4. na czas niezbędny do ustalenia, czy uzasadnione podstawy stosowane przez AD Tyres dominować na twoje, gdy sprzeciwiłeś się leczeniu na tej podstawie.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych : jest to dla Ciebie możliwość w celu uzyskania od AD Tyres komunikacji Twoich danych przekazanych AD Tyres w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używane i nadające się do odczytu maszynowego oraz przekazują te Dane innemu podmiotowi (ten transfer jest dostarczone przez Ciebie lub, jeśli jest to technicznie możliwe, przez AD Tyres) i kiedy gotowy stosowanie zautomatyzowanych procesów opiera się na zgodzie lub umowie;
 • prawo do wycofania Twojej zgody : masz taką możliwość wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, które zostało wykonane na podstawie Twoich danych uprzednia zgoda.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, zapraszamy do przyłączenia się do nas w dogodnym dla ciebie czasie

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: cm (a) adtyre.com
 • wypełniając dostępny formularz kontaktowy tutaj .

W celu jak najlepszego przetworzenia zapytania AD Tyres zaprasza do jego sformułowania sposób jasne i szczegółowe oraz załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Masz również:

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego : to jest z Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce stałego zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych dotyczy Ciebie stanowi naruszenie prawa.

Aby ułatwić korzystanie z tego prawa, znajdziesz w tabeli poniżej współrzędne organy nadzoru państw członkowskich.

Państwo członkowskieOrgan nadzoruKontakt
NiemcyBundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Bonn (Niemcy)
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
AustriaÖsterreichische DatenschutzbehördeHohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austria)
Tel. +43 1531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
BelgiaKomisja Ochrony PrywatnościRue de la Presse 35
1000 Bruksela (Belgia)
Tel. +32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10
prowizja@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
BułgariaKomisja Ochrony Danych Osobowych2, prof. Tsvetan Lazarov blvd. Największa Sofia 1592 (Bułgaria)
Tel. +359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
CyprKomisarz ds. Ochrony danych osobowych1 Iasonos Street,
1082 Nikozja (Cypr)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nikozja
Tel. +357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
Commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
ChorwacjaChorwacka Agencja Ochrony Danych OsobowychMartićeva 14
10000 Zagrzeb (Chorwacja)
Tel. +385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
azop@azop.hr lub info@azop.hr
http://www.azop.hr
DaniaDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Kopenhaga K (Dania)
Tel. +45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
HiszpaniaAgencia de Protección de DatosC / Jorge Juan, 6 lat 28001 Madryt (Hiszpania)
Tel. +34 91399 6200
Faks +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
EstoniaEstoński Inspektorat Ochrony Danych (Andmekaitse Inspektsioon)Väike-Ameerika 19
10129 Tallin (Estonia)
Tel. +372 6274 135
Faks +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
FinlandiaBiuro Rzecznika Ochrony DanychP.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki (Finlandia)
Tel. +358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
FrancjaKrajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paryż, Cedex 02 (Francja)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
GrecjaGrecki organ ochrony danychKifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Ateny
Tel. +30 210 6475 600
Faks +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
WęgryWęgierski komisarz ds. Ochrony danychSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapeszt (Węgry)
Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
IrlandiaKomisarz ds. Ochrony danychDom nad kanałem
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
WłochyGwarant protezione dei dati personaliPiazza di Monte Citorio, 121 osób 00186 Roma (Włochy)
Tel. +39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
ŁotwaInspektorat stanu danychReżyser: Pani Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Ryga (Łotwa)
Tel. +371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
LitwaPaństwowa ochrona danychŽygimantų str. 11-6a
011042 Wilno (Litwa)
Tel. + 370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
LuksemburgKrajowa Komisja Ochrony Danych1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luksemburg)
Tel. +352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
MaltaBiuro komisarza ds. Ochrony danych2, Dom Airways
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
NiderlandyAuthorizeit PersoonsgegevensPrins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag / Haga (Holandia)
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
PolskaBiuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODOul. Stawki 2
00-193 Warszawa (Polska)
Tel. +48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
PortugaliaComissão Nacional z Protecção de Dados - CNPDR. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugalia)
Tel. +351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Republika CzeskaUrząd Ochrony Danych OsobowychUrad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praga 7 (Republika Czeska)
Tel. +420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
RumuniaKrajowy organ nadzorczy ds. Przetwarzania danych osobowychB-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumunia)
Tel. +40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UKBiuro Komisarza ds. InformacjiWater Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Wielka Brytania)
Tel. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
SłowacjaUrząd Ochrony Danych Osobowych Republiki SłowackiejHraničná 12 820 07 Bratysława 27 (Słowacja)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Faks: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
SłoweniaInformacje KomisjiZaloška 59
1000 Lublana (Słowenia)
Tel. +386 1 230 9730
Faks +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
zamszDatainspektionenDrottninggatan 29
5 piętro
Box 8114
104 Sztokholm (Szwecja)
Tel. +46 8 657 6100
Faks +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. W jaki sposób AD Tyres gromadzą dane dla nieletnich?

Produkty sprzedawane przez AD Tyres na swojej stronie nie są przeznaczone dla nieletnich. W rezultacie AD Tyres nie zajmuje się danymi małoletnich lub nie może zakładać, że dane odwiedzających witrynę lub jego klienci bezpośrednio lub pośrednio dotyczą nieletnich.

13. Co z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami śledzenia?

AD Tyres wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które mogą się gromadzić niektóre z Twoich danych. Te pliki cookie pomagają poprawić komfort przeglądania stron, nas dostarczać informacji na temat funkcjonowania i jakości naszej Witryny oraz przyczyniać się do jej świadczenia z kierowane reklamy.

AD Tyres zbiera Twoją uprzednią zgodę poprzez baner na stronie głównej Witryny kiedy Twoje pierwsze połączenie z tymi narzędziami komputerowymi. Twoja zgoda jest ponownie wymagana przez AD Tyres na tych samych warunkach pod koniec okresu trzynastu miesięcy od poprzedniego odbioru Twojego zgoda.

AD Tyres reklamowe Zachęcamy do odwiedzenia strony "Pliki cookie" na stronie internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.

14. Niektóre dodatkowe elementy w sieciach społecznościowych

Witryna korzysta z wtyczek i innych funkcji sieci społecznościowych publikowanych przez firmy zewnętrzne (np ex. Facebook itp.).

Jeśli korzystasz z wtyczek (np. klikając przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij"), niektóre Twoje dane (w tym dane techniczne i dane nawigacyjne) zostaną przesłane i zarejestrowane na serwerze firmy zewnętrznej wykorzystującej rozważaną sieć społecznościową. Dane te będą następnie przetwarzane przez tę firmę zewnętrzną zgodnie z jej warunkami i założeniem konta otwarte w ramach tej sieci społecznościowej.

Jeśli nie chcesz, aby firma zewnętrzna prowadząca sieć społecznościową łączyła dane zbierane przez poprzez Witrynę do konta użytkownika otwartego w rozważanej sieci społecznościowej, musisz ty aby odłączyć się od tej sieci społecznościowej przed wejściem na stronę.

W każdym przypadku korzystaniem z tych wtyczek lub przycisków zarządzają zewnętrzni wydawcy z sieci społecznościowe i podlegają wyłącznie warunkom wiążącym cię z siecią społecznościową, której jesteś członkiem. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami stosowanymi przez te zewnętrzne firmy wydawnicze. sieci społecznościowe.

15. Niektóre dodatkowe elementy dotyczące geolokalizacji

AD Tyres korzysta z danych geolokalizacyjnych zebranych za pośrednictwem przeglądarki i / lub urządzenia, z którym ty sprawdź stronę.

Dostęp do tych danych wynika z ustawień tych narzędzi. AD Tyres zaprasza do zapoznania się z polityką poufność (lub inny powiązany dokument) dostawców tych narzędzi i / lub modyfikacji konfigurowanie tych narzędzi przed skonsultowaniem się z witryną na wypadek, gdybyś nie chciał mieć opon AD dojenie twoje dane geolokalizacyjne.

16. Jakie są konsekwencje aktywacji linku zewnętrznego

Witryna AD Tyres prawdopodobnie zaoferuje Ci zewnętrzne linki hipertekstowe, które Cię wskazują inny strony internetowe lub narzędzia technologiczne. Dostęp do tych treści poprzez aktywację twojego zewnętrznego linku nie raporty następnie więcej tej Karty. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką stosowaną przez wydawcę te treści dotyczące ochrony Twoich danych. AD Tyres nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kolekcja lub przetwarzanie Twoich danych z tych treści.

17. Jak będziesz powiadamiany o zmianach w Karcie?

AD Tyres muszą okresowo modyfikować niniejszą Kartę, w szczególności w celu uwzględnienia zmiany legislacyjne dotyczące ochrony Twoich danych.

AD Tyres poinformuje Cię o wszelkich zmianach lub aktualizacjach poprzez powiadomienie wysłane w dniu swój adres e-mail i / lub pozorne powiadomienie w Witrynie.

18. Jak się z nami skontaktować?

AD Tyres jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące niniejszej Karty.

Aby się z nami skontaktować, zapraszamy do przyłączenia się do nas:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: cm (a) adtyre.com
 • wypełniając dostępny formularz kontaktowy tutaj .